مشهد، چهار راه لشگر، جنب فروشگاه جانبو، کلینیک دیابت پارسیان طبقه۲ ( خانه زخم )

شماره تماس : ۰۹۱۵۹۳۷۱۰۷۵

عکس زخم پا دیابتی

زخم پای دیابتی

رزرو نوبت

 درمان انواع زخم توسط برترین کارشناسان زخم مشهد

عکس زخم پای دیابتی

در این قسمت عکس زخم پای دیابتی را مشاهده میکنید و در ادامه روند درمان قابل مشاهده است که کارشناسان خانه زخم به این شکل مانع از قطع پا دیابتی شدند و به بهترین شکل پای بیمار حفظ شد.

عکس زخم پای دیابتی و روند درمان زیر نظر کارشناسان زخم در مشهد

عکس زخم پای دیابتی

عکس زخم پای دیابتی و روند درمان زیر نظر کارشناسان زخم در مشهد

عکس سیاه شدن پای دیابتی

خانه زخم پارسیان